דעם – האביב בדרך: דו"ח שאומץ על ידי הועד המרכזי של דעם ב-21.10.12

הודעת רה"מ נתניהו על פיזור הכנסת והליכה לקראת בחירות שיתקיימו ב-22 בינואר, באה לאחר שהשלים קדנציה של ארבע שנים. ממשלת נתניהו הצליחה לשרוד הרבה יותר זמן מזה ששרדו הממשלות הקודמות, משום שהצליחה לבנות קואליציה ימנית קיצונית. במשך כל ארבע שנות שלטונה של ממשלת נתניהו היא עסקה באינטנסיביות בחקיקת חוקים גזעניים, שכוונו נגד האזרחים הערבים, והתעלמה לחלוטין מצרכי החברה.

מין. האביב הוא הקדמה לשינוי הסוציאליסטי, ולכן אנו מאמצים את האביב במצרים, בסוריה, בפלסטין ובתוך ישראל.

אין ספק שהבחירות הקרובות הן מבחן לדעם. הבחירות הן הזדמנות לחדד את הסיסמאות שלנו, להבהיר את הפרוגראמה שלנו, להגיע לקהלים חדשים, לדבר את אותה מהפכה בשתי שפות – ערבית ועברית, להבליט את עבודת השטח שלנו בתחומי איגוד העובדים, הנוער והנשים, כדי להעיד על היכולות שלנו ועל המחויבות המוחלטת שלנו לאינטרסים של העובדים והציבור הרחב. זוהי משימה קשה אך חיונית בדרך לבניית המפלגה. ההצטרפות לדעם פתוחה בפני כל הגורמים החיוניים, יהודים וערבים, אשר שואפים לשנות את המציאות הטרגית של חיינו: מלחמה, ניצול, עוני, שנאה.

ההיסטוריה מנהיגה אותנו ואנחנו צריכים להתקדם אתה. בלי קשר למי ינצח בבחירות, מפלגת דעם תצא מחוזקת, משום שאנו דבקים בעקרון, יש לנו פרוגראמה, נחישות ונכונות להקריב למען חופש, צדק חברתי, ושלום על בסיס סיום הכיבוש. המאורעות הבינלאומיים שאנו עדים להם, מצביעים על כך שאיננו לבד, ומי שניסה לבודד אותנו בעבר מתבודד היום בעצמו. כמו שכבר הדגשנו, להיסטוריה אין אחוז חסימה, ומכאן שעל בעלי המצפון ועל אלה שמאמינים בעתיד – להצביע לדעם. מי שמתגעגע לעבר, יכול להישאר בביצה. אנו חיים בתקופת המהפכות ועלינו להתנהג כמהפכנים.

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.