השמיים הפתוחים – קוד לפיטורי עובדים והעסקה קבלנית

<p><br />מפלגת דעם מתנגדת להחלטת הממשלה על שמיים פתוחים. זהו צעד ברוח התקציב הצפוי, שיגרום לפגיעה אנושה בעובדים. דעם קוראת לכל פעילי המחאה ותומכי זכויות עובדים לא ללכת שולל אחרי הבטחות כוזבות לשבור מונופולים ולהוזיל מחירים, ולהתנגד למדיניות הממשלה של ההפרטה, הרס העבודה המאורגנת והעמקת העוני.</p>

מפלגת דעם מתנגדת להחלטת הממשלה על שמיים פתוחים. זהו צעד ברוח התקציב הצפוי, שיגרום לפגיעה אנושה בעובדים. דעם קוראת לכל פעילי המחאה ותומכי זכויות עובדים לא ללכת שולל אחרי הבטחות כוזבות לשבור מונופולים ולהוזיל מחירים, ולהתנגד למדיניות הממשלה של ההפרטה, הרס העבודה המאורגנת והעמקת העוני.

החלטת הממשלה מאתמול (21.4) על פתיחת השמיים לתעופה בינלאומית ללא פיקוח, היא צעד דרסטי שיביא לפיטורי אלפי עובדים. יישום מדיניות השמיים הפתוחים פרושה פתיחת התעופה לישראל בפני חברות המוגדרות בלקסיקון הבינלאומי כ"חברות של מחירים זולים" (Low Cost Companies – LCC). חברות אלו, שאינן נמצאות תחת כל פיקוח ממשלתי, מורידות את מחירי הטיסות על ידי קיצוץ בהוצאה על בטיחות טיסה ובעיקר יצירת עובדים עניים: קיצוץ בהוצאות על שכר עובדיהן והעברתם לחברות קבלניות, תוך ביטול או צמצום משמעותי בשכרם ובזכויות הסוציאליות שלהם.

פתיחת שוק התעופה העולמי בפני "חברות המחירים הזולים" גרם כבר לקריסת חברות תעופה ותיקות בעולם ולפיטורי עשרות אלפי עובדים, והוא עשוי להביא גם לקריסת חברת אל על. ההשפעה העקיפה של ההחלטה תגרום להעברת עבודות בנמלי התעופה לקבלני משנה ותוריד את שכרם של כלל העובדים בענף.

הממשלה בחרה את נושא הטיסות כדי לבלבל את הציבור. הוזלת מחירים, תחרות חופשית וחיסול המונופולים הם סיסמאות שהציבור בישראל אוהב. ריסוק הפיקוח והרגולציה בתעופה ופיטורי העובדים בחברות התעופה הם רק ההתחלה. בחודשים הקרובים אמורה הממשלה לאמץ את התקציב שיביא עימו קיצוצים דרסטיים בקיצבאות ושרותים חברתיים, העלאת מסים על עבודה, ויעמיק עוד יותר את העוני. מאז שנת 2003 כאשר הצמד נתניהו – לפיד (האב) ניהלו את הכלכלה, המחירים בישראל רק עולים ויוקר המחייה הפך בלתי נסבל. עכשיו ממשיך נתניהו את מדיניותו עם לפיד הבן.

ההגנה על עבודה מאורגנת אינה הגנה על מונופולים מושחתים, אלא על רמת שכר שמאפשרת לעובדים לחיות מעל קו העוני, ולצאת לחופשות גם בחו"ל. המשבר הכלכלי הבינלאומי לא נגרם בגלל שכר עובדים גבוה, אלא בגלל ניהול פרוע של כלכלה קפיטליסטית חזירית, שבה הכפיפו הממשלות את הכלכלה לאינטרסים של הטייקונים על חשבון העובדים. החלטת הממשלה מאתמול מוכיחה שאין לה כוונה לסגת ממדיניות הרסנית זו אלא דווקא להעמיקה.

כל מי שתומך בכלכלה שמאפשרת לעובדים לחיות בכבוד חייב להתנגד בתוקף למדיניות השמיים הפתוחים, שפרושה פיטורי עובדים, הורדות שכר, העסקה קבלנית, ובסוף אולי גם יצירת מונופול בינלאומי חדש שיכפה את מחיריו ללא כל תחרות.

דוברת – מיכל שורץ נייד: 050-4330067. פקס: 077-7260957. מייל: daamparty@gmail.com

 

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.