חנאן זועבי בהפגנת החזית החיפאית נגד הגיזרות, חיפה 1.6.

חנאן זועבי, פעילת ארגון העובדים מען וחברה בדעם – מפלגת הפועלים בהפגנת החזית החיפאית נגד הגיזרות, חיפה 1.6: "בערבית בעברית ברוסית באמהרית – נגיד לכם את זה בכל שפה: הסתלקו!"

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.