לחם

<p><br />הלחם הופך לשאלה, המשתקפת בעיניו של ילד קטן המתרוצץ בסמטה השרופה. שאלה אחת שאין בלתה, ותשובה אין לה: למה? שאלה שלא הייתה נשאלת אילו היה האדם אדם. אך מכיוון שזוהי שאלת הילדים הנצחית, ומכיוון שהאדם טרם נהיה אדם, ומכיוון שאין לשאלה הזאת תשובה, הכרחי שתישאל.</p><div> </div>

הלחם הופך לעשן, הרבה עשן. ריח של חריכה ממלא את המסך, ריח של משהו שאינו ניתן לאכילה.

הלחם הופך לשאלה, המשתקפת בעיניו של ילד קטן המתרוצץ בסמטה השרופה. שאלה אחת שאין בלתה, ותשובה אין לה: למה? שאלה שלא הייתה נשאלת אילו היה האדם אדם. אך מכיוון שזוהי שאלת הילדים הנצחית, ומכיוון שהאדם טרם נהיה אדם, ומכיוון שאין לשאלה הזאת תשובה, הכרחי שתישאל.

איני יודעת מה אכזרי יותר, ילד שנרצח פיזית, או ילדות הנרצחת בגופים הקטנים, ילדות ההופכת בן רגע לאשה או גבר שתבניות הבשר הקטנות צרות מלהכיל? איזה מן גבר או אשה הם יהיו? איננו יודעים עדיין, אך אולי נדע בדורות הבאים.

הלחם הוא מתנת האדם ליקום. איך הפך הלחם לבית קברות?

ובא האומר דיאלוג דיאלוג. אך לא ניתן לקיים דיאלוג עם מי שהופך את הלחם, את האדם, לעשן.

(דברים שחשבתי למראה הפגזת המאפיות בסוריה, אחת השיטות של אסד לשבור את המהפכה הסורית)

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.