לראות בשדות פועלים

רינג, רינג. נגמרו החגים. חוזרים לעבוד בשדה האמנות -לחם ושושנים למען פועלות החקלאות המובטלות. מלאכת התערוכה תכליתית מאוד. איסוף יצירות אמנות וקיטלוגן ובהמשך, לעשות הכל כדי שימכרו. התקציב של פרויקט […]
רינג, רינג. נגמרו החגים. חוזרים לעבוד בשדה האמנות -לחם ושושנים למען פועלות החקלאות המובטלות. מלאכת התערוכה תכליתית מאוד. איסוף יצירות אמנות וקיטלוגן ובהמשך, לעשות הכל כדי שימכרו. התקציב של פרויקט "נשים ועבודה – מציאת מקומות עבודה והעצמה לנשים ערביות בישראל" תלוי בכך. הנשים הערביות יושבות בבית, הממשלה אינה דואגת להן למקומות עבודה, נהפוך הוא, היא מדברת על האבטלה כבעיה ובאותה עת מאשרת יבוא עובדים זרים לחקלאים.
אלו שבגללם אנחנו יוצאים להפגין ברחובות תל אביב, משום תאוות הבצע שלהם לרווחים על חשבון צרכים חברתיים ומשום גזענותם פוגעים באותה עת גם בקבוצות שעדין לא יוצאות בהמוניהן לרחובות לתבוע את שלהן. מה שמתרחש בעולם הערבי לא הגיע עדיין לחברה הערבית בישראל.

אמנם, באוקטובר 2000, האבטלה הקשה הזניקה את הצעירים הערבים בישראל לרחובות, אבל הם חזרו לבתיהם עם 13 כדורים נוטלי חיים. ארוכה הדרך לצדק חברתי ורצופה בכל הצער הזה.

ובתוך כל זה, העבודה על התערוכה כרוכה בהנאה רבה מצפייה ביצירות אמנות ומשיחות עם אמנים במהלך הביקורים בסדנאותיהם. בתמונה כאן, רישום אחד מתוך מחברת רישומים של גלעד קידר שהשאלתי ובקרוב אחזיר לו. את היצירה שלו לתערוכה כבר תראו בקרוב באתר החדש.

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.