לראות בשדות פועלים

רינג, רינג. נגמרו החגים. חוזרים לעבוד בשדה האמנות -לחם ושושנים למען פועלות החקלאות המובטלות. מלאכת התערוכה תכליתית מאוד. איסוף יצירות אמנות וקיטלוגן ובהמשך, לעשות הכל כדי שימכרו. התקציב של פרויקט […]
רינג, רינג. נגמרו החגים. חוזרים לעבוד בשדה האמנות -לחם ושושנים למען פועלות החקלאות המובטלות. מלאכת התערוכה תכליתית מאוד. איסוף יצירות אמנות וקיטלוגן ובהמשך, לעשות הכל כדי שימכרו. התקציב של פרויקט "נשים ועבודה – מציאת מקומות עבודה והעצמה לנשים ערביות בישראל" תלוי בכך. הנשים הערביות יושבות בבית, הממשלה אינה דואגת להן למקומות עבודה, נהפוך הוא, היא מדברת על האבטלה כבעיה ובאותה עת מאשרת יבוא עובדים זרים לחקלאים.
אלו שבגללם אנחנו יוצאים להפגין ברחובות תל אביב, משום תאוות הבצע שלהם לרווחים על חשבון צרכים חברתיים ומשום גזענותם פוגעים באותה עת גם בקבוצות שעדין לא יוצאות בהמוניהן לרחובות לתבוע את שלהן. מה שמתרחש בעולם הערבי לא הגיע עדיין לחברה הערבית בישראל.

אמנם, באוקטובר 2000, האבטלה הקשה הזניקה את הצעירים הערבים בישראל לרחובות, אבל הם חזרו לבתיהם עם 13 כדורים נוטלי חיים. ארוכה הדרך לצדק חברתי ורצופה בכל הצער הזה.

ובתוך כל זה, העבודה על התערוכה כרוכה בהנאה רבה מצפייה ביצירות אמנות ומשיחות עם אמנים במהלך הביקורים בסדנאותיהם. בתמונה כאן, רישום אחד מתוך מחברת רישומים של גלעד קידר שהשאלתי ובקרוב אחזיר לו. את היצירה שלו לתערוכה כבר תראו בקרוב באתר החדש.

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.