מערכת הבחירות 2013 ולקחיה

<img class="alignright" alt="" src="http://heb.daam.org.il/wp-content/uploads/2013/04/317933_446409578748153_524763940_n.jpg" width="147" height="119" />החודשים שעברו מאז הבחירות לכנסת מאפשרים לנו להגיש ניתוח אובייקטיבי על אופייה של מערכת הבחירות ותוצאותיה. זוהי אינה הפעם הראשונה, אלא החמישית שדעם מנהלת מערכת בחירות. אולם הפעם, בגלל ההתעניינות העצומה שהמפלגה עוררה בקרב השמאל הישראלי והציבור הערבי, הדו"ח עונה לא רק על צורך של דמוקרטיה פנים מפלגתית אלא מהווה חובה ציבורית. גם בעבר הסקנו את הלקחים שלמדנו על מצב הרוח בקרב הציבור היהודי והערבי, אולם ההתנסות האחרונה היא בעלת חשיבות מיוחדת.

יהודית ערבית מול הימין הפשיסטי כך שתהיה אלטרנטיבה לשמאל הציוני שתמיד מכפיף את האינטרס של מעמד הפועלים ואת מאבקו של העם הפלסטיני לעצמאות לצרכים של הקונצנזוס הלאומי הישראלי ומעדיף תמיד את האחדות בין הימין והמתנחלים ובין מעמד הביניים הישראלי כדי לערוך רפורמה של המשק כפי שקורה היום בשותפות המוזרה בין לפיד ובנט.

העובדה השלישית – עלינו להמשיך בתנופה שיצרנו בתקופת הבחירות ולנצל התמיכה הציבורית הרחבה במפלגה כדי לפתח את פעילות המפלגה בכל הסניפים ברחוב הערבי והיהודי. מספר הקולות אינו משקף באמת את הפופולריות של המפלגה בחוגי השמאל בישראל ובקרב חוגים מסויימים ברחוב הערבי. הצימאון לאלטרנטיבה חדשה ולשבירת הקפאון ביחסים בין יהודים וערבים, החתירה לבניית מסגרות עובדים חדשות, האכזבה מסמלי המדינה ומנהיגיה שמכרו את נשמתם לטייקונים שמוצצים את המשאבים של המדינה, הרתיעה וההתנגדות מהמתנחלים ומצבא הכיבוש שמטביע בדם ובתי כלא את העם הפלסטיני – כל אלו יוצרים למפלגתנו ועמדותינו הבהירות בסיס איתן לפעולה פוליטית. לכן עלינו להמשיך ביוזמות חברתיות ופוליטיות ותרבותיות בכל הסניפים וזאת מתוך תפיסה לפיה חייבים להשאיר את המפלגה כגורם קיים בתודעה של הציבור במשך כל 4 השנים שמפרידות בין בחירות ובחירות.

רביעית – אנו נחושים בעמדתנו התומכת באביב הערבי וממשיכים במאמץ שלנו לחפש בני ברית בעולם הערבי. האביב הערבי פתח סיכוי לפריחה מחודשת של שמאל ערבי אחרי עשורים של קפאון ושתיקה. מציאות זו של נסיגת השמאל היא שפתחה בפני האסלאם הפוליטי את הדרך להשיג הגמוניה על הרחוב הפוליטי והשיח הציבורי. אנו עומדים בתוקף לצידה של המהפכה הסורית למרות כל המורכבות שלה ואנו עוקבים מקרוב אחרי התפתחותה. האביב הערבי פותח אפשרות לשבור את הקפאון בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל בהיות מבחן גורלי וחשוב לכל מי שבאמת רוצה שינוי שורשי בכל המישורים – הפוליטי התרבותי והחברתי. האביב הערבי מאפשר לגורמים חדשים לפרוץ נגד עמדת המפלגות הערביות שתומכות במשטר הסורי ולחשוף את האופי השמרני שלהם כאשר הן טוענות שכלל לא מדובר באביב תוך התעלמות מהתהליך המהפכני שעובר על העולם הערבי.

חמישית – מה שמכביד על האפשרות של התפתחות של עמדת המפלגה ועל האפשרות שלה לגייס לצידה כוחות רחבים בתוך השמאל הישראל הוא העדר גורם פלסטיני שמאלי מהפכני שמציב אלטרנטיבה למשטר הפלסטיני המפולג בין פלח ובין חמאס. הפילוג הפלסטיני הפנימי מצביע על כשלון ההנהגה הפלסטינית הנוכחית בשני צדדיה להתוות פתרון לבעיה הלאומית זאת אחרי שהסתבר ששני הצדדים השולטים בזירה הפלסטינית עסוקים כל אחד בחלוקת השלל ביניהם – החמאס בעזה שולט בסיועה של קטר והפתח בגדה המערבית שולט בסיוען של ישראל וארה"ב. הופעתו של זרם פלסטיני אלטרנטיבי לפתח חמאס והפלגים שנמצאים בשותפות עמן מהווה תנאי מוקדם לאחדות העם הפלסטיני והמשך המערכה נגד הכיבוש על בסיס הכשלת הסכם אוסלו וסמליו. ישנו קושי לתת לפרוגרמה של מפלגת דעם ממשות וראליות בלי שיהיה לנו שותף פלסטיני שפועל יחד איתנו ונמצא בדעה אחת איתנו במטרה לגייס לצד העם הפלסטיני והמאבק בכיבוש את מירב הכוחות הישראלים שמאסו בכיבוש ובמצב המלחמות. הקריאה לבויקוט חסר אבחנה נגד כל מה שהוא ישראלי מהוווה קריאה טפשית שבסופו

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.