מצע דעם לבחירות לכנסת ה-19, 2013 נוסח מלא

בבחירות לכנסת ה-19, שיתקיימו בינואר 2013, עומדות על סדר היום שתי שאלות גורליות: הראשונה נוגעת לקיפאון מדיני שיוביל לאינתיפאדה שלישית ולעימות חמור עם הפלסטינים והעולם הערבי. השנייה עניינה תוכנית צנע וקיצוצים דרסטית שמשמעותה אבטלה, עוני והרס שירותים חברתיים. מצד אחד, הרחוב הפלסטיני מסרב לקבל את הכיבוש כעובדה מוגמרת, ומצד שני, שכבות רחבות בחברה הישראלית מתנגדות לקפיטליזם החזירי שהשתלט על ישראל. התסיסה העממית העמוקה שפרצה בקיץ 2011 מצביעה על אפשרות לשינוי. דעם השתתפה באופן פעיל בתנועת המחאה והיא עוסקת בעשייה חברתית יומיומית בקרב עובדים יהודים וערבים.

II הפרק הכלכלי:

דעם היא מפלגה סוציאליסטית, הרואה בעבודה, ולא ברווח, את זכותו הטבעית של כל אדם, ואת מקור הצמיחה של הכלכלה והחברה. מדינת ישראל אימצה את השיטה הקפיטליסטית הנאו- ליברלית, המטפחת את בעלי ההון על חשבון העובדים. ממשלות ישראל אימצו ב-25 השנים האחרונות את כלכלת השוק שבה הרווח ולא העבודה הוא מנוע הצמיחה של המשק. מדיניות זאת גרמה לעוני משווע של מאות אלפים, לריסוק רשת הביטחון של קצבאות הביטוח הלאומי, החינוך ושירותי הבריאות חינם ולהיווצרותם של פערים חברתיים אדירים. כך נוצרה שכבה דקה של מתעשרים ומנגד המוני מתרוששים ועניים. כך הוטל על כתפי העובדים נטל המסים למימון הוצאות הממשל.

1. נגד ההפרטה: הלאמה של שירותים חברתיים,ושל מפעלים שנסגרים.

ההפרטה עומדת במרכז המדיניות הכלכלית השלטת. משאבים לאומיים חיוניים כמו גז, מים וחשמל נמכרים בזול לידיים פרטיות באמתלה שיש להפוך אותם לרווחיים. כך, גם התחבורה, מפעלים ממשלתיים, אוצרות טבע, רשויות ציבוריות, השיכון, הבריאות, החינוך, הרווחה וקרנות הפנסיה. מאחר וכאשר המשאבים והשירותים שהופרטו נקלעים למשבר, הממשלה מעניקה להם סיוע על חשבון הציבור, בפועל מדובר במדיניות של הפרטת הרווחים והלאמת ההפסדים. דעם דורשת מהממשלה להלאים מחדש את השירותים החברתיים, ולקחת אחריות על ביטחונם האישי, החברתי והכלכלי של התושבים. דעם דורשת מהממשלה להלאים תעשיות מקומיות העומדות להימכר למשקיעי חוץ, ומפעלים שפושטים את הרגל.

2. מיסוי: להעלות את מס החברות ולהוריד את מיסוי העובדים.

בנוסף למכירת נכסי ציבור לבעלי הון, הקפיטליזם הניאו-ליברלי מעניק להם גם הקלות מס. ככל שרווחיה של חברה גדלים, כך יורד חלקה היחסי בתשלום המסים. הקלות המס לחברות זרות, וההורדה של מס החברות ותשלומי הביטוח הלאומי למעסיקים, יוצרות גן עדן למשקיעים. מדיניות זו מובילה למחסור תקציבי והתוצאה היא הגדלת נטל המסים על העובדים והרחבת הפערים החברתיים. דעם דורשת להעלות את מס החברות כדי להוריד את הנטל הרובץ על כתפי העובדים ולצמצם את הפערים החברתיים.

המדיניות התקציבית של ישראל אימצה את תורת קרן המטבע הבינלאומית, הדורשת "ממשלה קטנה ורזה", וגירעון תקציבי שלא עולה על 3% מהתוצר הלאומי. מאז 1985 הובילו ממשלות ישראל קו של קיצוץ בהוצאות הממשלה. כתוצאה מכך, התרחבה מאוד העסקת עובדים באמצעות קבלנים ומיקור חוץ, תוך פגיעה אנושה ביציבות התעסוקתית של מאות אלפים ובעתידם. קיצוץ זה בא לידי ביטוי גם בפגיעה קשה בקצבאות הביטוח הלאומי, בחינוך, בבריאות ובדיור.

דעם תובעת מהממשלה אחריות לדאוג ליצירת מקומות עבודה והרחבת השירותים הציבוריים, שיחד מהווים מפתח ליציבות הכלכלית והחברתית. במקום לכפות תוכנית צנע בשעת משבר, דעם קוראת להרחיב את התקציב על מנת לספק שירותים ציבוריים הולמים לשכבות המוחלשות, להבטיח את הפנסיות, להאיץ את הפעילות הכלכלית על ידי השקעה בתשתיות והזרמת כספים למשק, לספק דיור ציבורי, ולהטיל את מלוא הנטל התקציבי על בעלי ההון.

3. תקציב המדינה: הרחבת הגירעון התקציבי, וקיצוץ בתקציב הביטחון.

דעם קוראת לקיצוץ חד בתקציב הביטחון הבזבזני, המטפח את שכרם של אנשי הקבע, מנציח את הכיבוש וההתנחלויות ומעודד הרפתקאות מלחמתיות מסודן ועד איראן. ישראל מנהלת בפועל שתי כלכלות: כלכלת רווחה בהתנחלויות וכלכלה קפיטליסטית נאו-ליברלית בתוך ישראל, כאשר האחת מסבסדת את השנייה. הקיצוץ בתקציב הביטחון הוא הדרך הנכונה להעביר את משאבי המדינה לתחומים אזרחיים ולעודד את התעסוקה, הרווחה, החינוך, הדיור והבריאות. דעם דורשת לבטל את חוק ההסדרים שמאפשר לבצע מדיניות כלכלית ללא הליך חקיקתי תקין.

4. יוקר המחיה: דעם דורשת להחזיר את הפיקוח על המחירים, לסבסד תחבורה ציבורית, ולהפעיל את הסכם תוספת היוקר שבוטל.

ישראל היא אחת המדינות היקרות ביותר בין המדינות המפותחות, דבר שהבעיר את מחאת קיץ 2011. רמת השכר קופאת על שמריה, בעוד מחירי המצרכים הבסיסיים והדיור מאמירים בהתמדה. מים, דלק, חשמל, תחבורה, מוצרי מזון, טלוויזיה, חינוך, וביטוחי בריאות מתייקרים בהתמדה. תקציבה של משפחה ממוצעת אינו מכסה את הוצאותיה.

יוקר המחיה נובע ממדיניות של הסרת הפיקוח על המחירים,ומביטול הסבסוד שמיטיבים עם המונופולים. המדינה מוכרת זיכיונות לחברות ישראליות וזרות בכל תחומי החיים, בנקאות, תקשורת, חברות ביטוח, קופות חולים וענקיות המזון, ומאפשרת להן לעשות רווחי עתק על חשבון הציבור. הניסיון מוכיח שפתיחת השוק לתחרות גלובלית גורמת לאבדן מקומות עבודה, והורדת המחירים הנלוות לכך היא קצרת טווח בלבד.

התשובה ליוקר ולשחיקה בכוח הקנייה טמונה בהחזרת הפיקוח, בסבסוד התחבורה הציבורית, בהלאמת השירותים החיוניים ובבניית דיור ציבורי. בנוסף, יש להפעיל מחדש את מנגנון תוספת היוקר שבוטל מאז שנת 2004. דעם דורשת לתגמל את כלל העובדים במשק על התייקרות באמצעות הסכמי תוספת יוקר שנתיים.

5. תעסוקה: דעם פועלת לאגד את העובדים הבלתי מאורגנים, להחיל הסכמים קיבוציים על כלל העובדים בענפי המשק השונים, לבטל את תופעת עובדי הקבלן,ולהפסיק את ייבוא העובדים הזרים בכבילה.

תנאי התעסוקה בישראל מהווים צירוף של שכר נמוך, העסקה פוגענית,ואפליה ברורה בין מרכז לפריפריה, בין יהודים לערבים, בין גברים לנשים. שכבה מצומצמת של עובדים בתחומי הטכנולוגיה והפיננסים מרוויחה משכורות גבוהות. ההבדלים בין עובדי כפיים לעובדי הצווארון הלבן הולכים ונשחקים ומשתווים סביב שכר המינימום.

כמה גורמים מביאים למצב זה: ראשית, כתוצאה מהפרטת השירותים והמפעלים, מרבית העובדים אינם מאורגנים ומועסקים בלי שחלים עליהם הסכמים קיבוציים. ההפרטה הצליחה להוזיל את עלות כוח העבודה. שנית, התרחבות מגזר עובדי הקבלן, שהפכו למגזר מקופח המתחרה עם העובד הקבוע, ובכך מחליש את כוח המיקוח של העובדים.

דעם פועלת למען ארגון העובדים שאינם מאורגנים באיגודים מקצועיים ולחתימה על הסכמים קיבוציים שיבטיחו את זכויותיהם הסוציאליות ואת הביטחון התעסוקתי שלהם. דעם קוראת להחיל את ההסכמים הקיבוציים על עובדי העמותות המופרטות, ולבטל את תופעת עובדי הקבלן.

6. מהגרי עבודה ופליטים:

מהגרי עבודה ופליטים: דעם פועלת להפסיק את ייבוא העובדים הזרים בכבילה, ותומכת במתן מקלט מדיני לפליטים. דעם קוראת להסדרת נושא התעסוקה של מהגרי העבודה, פליטים ועובדים פלסטינים מהשטחים הכבושים, תוך איגודם והעסקתם על פי חוקי ההעסקה בישראל. דעם מתנגדת לכליאה, לגירוש ולפגיעה בזכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים.

מהגרי העבודה, המגיעים לישראל כשהם שקועים בחובות עקב תשלומים גבוהים לקבלן שייבא אותם, הופכים בפועל לעובדים בתנאי כבילה, ללא זכויות סוציאליות או הגנה, וללא יכולת מיקוח על תנאי העסקתם. מהגרי העבודה חשופים לניצול, לרדיפה, לגירוש ולהפרדת משפחות הפוגעת בזכויות האדם שלהם. התוצאה היא הורדת גובה שכר העבודה במשק ויצירת אבטלה במגזר החקלאות, הבניין והסיעוד. מדיניות הדלת המסתובבת של מהגרי עבודה משרתת חברות כוח אדם המרוויחות הון עתק תמורת אשרות העבודה, ואת המעסיקים המקבלים לידיהם כוח עבודה זול המועסק בתנאי כבילה, ללא זכויות סוציאליות או הגנה. תופעה זו גורמת למשיכת השכר למטה, ויוצרת אבטלה בענפי החקלאות, הבניין והסיעוד.

עמודים: 1 2 3 4

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.