מצע דעם לבחירות לכנסת ה-19, 2013 נוסח מלא

בבחירות לכנסת ה-19, שיתקיימו בינואר 2013, עומדות על סדר היום שתי שאלות גורליות: הראשונה נוגעת לקיפאון מדיני שיוביל לאינתיפאדה שלישית ולעימות חמור עם הפלסטינים והעולם הערבי. השנייה עניינה תוכנית צנע וקיצוצים דרסטית שמשמעותה אבטלה, עוני והרס שירותים חברתיים. מצד אחד, הרחוב הפלסטיני מסרב לקבל את הכיבוש כעובדה מוגמרת, ומצד שני, שכבות רחבות בחברה הישראלית מתנגדות לקפיטליזם החזירי שהשתלט על ישראל. התסיסה העממית העמוקה שפרצה בקיץ 2011 מצביעה על אפשרות לשינוי. דעם השתתפה באופן פעיל בתנועת המחאה והיא עוסקת בעשייה חברתית יומיומית בקרב עובדים יהודים וערבים.

III אפליה מגדרית

שוויון מלא בין המינים:

דעם פועלת לקידום נשים בכל תחומי החיים: פוליטיקה, כלכלה, תרבות וחברה. שוויון מלא בין נשים לגברים, ושימת קץ לחלוקת העבודה המסורתית ביניהם הוא האינטרס המשותף של שני המינים ושל כלל החברה. קידום מעמד האישה והסרת נטל הבית והמשפחה המוטל היום על כתפי האישה באופן בלעדי, מצריכים שירותים חברתיים מפותחים ויציאה מהעוני, שנשים מהוות את מרבית קורבנותיו. פעילות דעם מהוות כוח מניע ודומיננטי בהנהגת המפלגה, ועומדות בראש המאבק לשינוי חברתי ופוליטי.

1. נשים בעבודה:

מען נאבקת למען שוויון הזדמנויות לאישה בעבודה, דורשת להגביר את אכיפת החקיקה בנושאי השוואת תנאי השכר בין נשים לגברים, ומניעת אפליה בגין הריון ולידה. דעם דורשת תמיכה ממשלתית ביום לימודים ארוך, סבסוד מעונות יום לנשים עובדות, הכרה בהוצאות טיפל בילדים לצורכי מס, וסיוע למשפחות חד הוריות. דעם מתנגדת להארכת גיל הפרישה לנשים.

אפליית נשים בעבודה היא תופעה נפוצה בחברה הישראלית. נשים משתכרות פחות מגברים על אותה עבודה, הן מודרות ממרכזי ההשפעה הכלכליים והפוליטיים, ועוסקות ב"מקצועות נשיים" שמשכורתם נמוכה. פקידות, עובדות ניקיון, מורות ועובדות סוציאליות נמצאות בתחתית סולם השכר. כמו כן, נשים נתונות להטרדות מיניות בעבודה.

מחירם של מעונות היום והגנים הופכים את יציאתה של האישה לעבודה ללא כדאית למי שאינה משתכרת שכר גבוה. רוב הנשים העובדות נאלצות לעמוד בנטל הכפול של עבודה, תחזוקת הבית וחינוך הילדים. היכן שאין יום לימודים ארוך, נשים מתקשות לעבוד במשרה מלאה.

העוני, האבטלה והעבודה במשרות זמניות הן תופעות נפוצות יותר בקרב נשים. רוב הנפגעות מהקיצוצים הממשלתיים ומהקיצוץ בשירותי הבריאות והחינוך הן נשים, הן משום שרוב המועסקים במשרדי ממשלה הן נשים, והן משום שנשים העוברות את המעגל של הריון, לידה וגידול ילדים זקוקות יותר לשירותי בריאות וחינוך. דחיית גיל הפרישה פוגעת בבריאותן ובמצבן הכלכלי של נשים, משום שהיא כופה על נשים לעבוד גם כשבריאותן אינה מאפשרת זאת, ודוחה את קבלת קצבת הזקנה המאפשרת להן להזדקן בכבוד.

2. דיני אישות וזכויות אדם: דעם דורשת להפריד באופן מוחלט בין הדת למדינה, ולספק שירותי נישואין, גירושין וקבורה אזרחיים.

אי ההפרדה בין הדת למדינה כופה את הפירוד המלאכותי בין בני דתות שונות וכך מעמיקה את הגזענות והבדלנות בין יהודים, מוסלמים ונוצרים. היא פוגעת בעקרון האזרחות השווה לכל בני האדם ללא קשר ללאומיותם, לדתם, לצבעם ולמינם. היא כופה את מצוות הדת על חילונים, וכופה על נשים חוקי אישות המפלים אותן לרעה. דעם תפעל למען מדינה חילונית שתפקיע את דיני האישות מבתי דין רבניים לטובת בתי דין לענייני משפחה, ותאפשר בחירה חופשית של בני/ות זוג. דעם דורשת להפקיע את בתי הקברות מהממסד הדתי ולאפשר קבורה חילונית.

3. אלימות נגד נשים: דעם דורשת להגביר את האכיפה של חקיקה והענישה הנוגעת לסחר בנשים, זנות, הטרדה ותקיפה מינית.

4. איכות הסביבה:

1. דעם דורשת להפסיק את הפרטת המשאבים הציבוריים ואוצרות הטבע בארץ, ולמקסם את חלקו של הציבור בהם. דעם דורשת להשקיע משאבים בתחומי התשתיות, להרחיב ולייעל את מערך התחבורה הציבורית בארץ. לסגור את מרכזי הערים לרכב פרטי לטובת תנועה ציבורית אלטרנטיבית ונקייה. דעם תפעל להחזרת תאגידי המים לרשויות המקומיות.

הכלכלה הקפיטליסטית המבוססת על הפרטה ומדדי צמיחה ותל"ג, יונקת משאבים טבעיים נדירים ומוגבלים לטובת שכבה צרה של בעלי הון ואינטרסים. ללא מאבק נגד בעלי ההון וההפרטה ייאלצו הדורות הבאים להילחם על משאבי אנרגיה, מים, קרקעות וחופים שזמינותם אבדה לבלי שוב. רווחי עתק, שהושגו בפרויקטים של מחצבים ונדל"ן, הם בהגדרה גזל של מקורות חיים וקרקע זמינה מהדורות הבאים.

עמודים: 1 2 3 4

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.