מצע מפלגת דעם לבחירות לכנסת ה-19, נוסח מקוצר

דעם מציעה לציבור בישראל מצע של שינוי מהפכני, שבמרכזו קריאה לסיום הכיבוש ובניית חברה המושתתת על שוויון וצדק חברתי. פתרון הבעיה הפלסטינית והשלום מהווה תנאי הכרחי לבנייתה של חברה צודקת, שבה מוצאו של אדם לא יהיה מכשול בפני השתלבותו המלאה בחברה.

I הפרק המדיני:

1. דעם קוראת לסיום הכיבוש, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות ה- 4 ליוני 1967, ופירוק כל ההתנחלויות.

הסכמי אוסלו סיכלו את האפשרות להגיע לפתרון של שתי מדינות, ישראלית ופלסטינית. הסכם שלום יציב ובר קיימא מחייב את סיום הכיבוש, פירוק כל ההתנחלויות והקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות 1967, שירושלים המזרחית היא בירתה. המשבר הכלכלי בגדה המערבית, ואזלת יד הרשות הפלסטינית, יגרמו במוקדם או במאוחר להתפרצות אינתיפאדה עממית, שתהיה מכוונת נגד סמלי הרשות המושחתים. ישראל לא תוכל להבטיח לעצמה יציבות פוליטית וכלכלית ללא פתרון שורשי של הבעיה הפלסטינית.

2. דעם תומכת באביב הערבי, ובמאבקו של העם הסורי, וקוראת לשלום עם המשטר העתידי בסוריה, על בסיס סיום הכיבוש של רמת הגולן.

דעם רואה במהפכות הדמוקרטיות בעולם הערבי מפתח לשינוי היחסים בין ישראל ושכנותיה. האביב הערבי נושא מסר של דמוקרטיה וצדק חברתי, ומהווה גשר לבניית יחסים בריאים ושוויוניים בין חברה ישראלית לבין העולם הערבי הסובב אותה. דעם עומדת לצידו של העם הסורי במאבק הגבורה נגד משטר אסד, ומצרפת את קולה לקריאת העם הסורי להפיל את הרודן.

II הפרק הכלכלי:

דעם היא מפלגה סוציאליסטית, הרואה בעבודה, ולא ברווח, את זכותו הטבעית של כל אדם, ואת מקור הצמיחה של הכלכלה והחברה. דעם פועלת למען ארגון העובדים שאינם מאורגנים באיגודים מקצועיים, ולחתימה על הסכמים קיבוציים, שיבטיחו את זכויותיהם הסוציאליות ואת הביטחון התעסוקתי שלהם.

1. ההפרטה: דעם דורשת מהממשלה להלאים שירותים חברתיים, ומפעלים שנסגרים.

2. מיסוי: דעם דורשת להעלות את מס החברות ולהוריד את מיסוי העובדים.

3. תקציב המדינה: דעם דורשת להרחיב את הגרעון התקציבי כדי לעודד את התעסוקה, הרווחה, החינוך, הדיור והבריאות, לבטל את חוק ההסדרים, ולקצץ בתקציב הביטחון.

4. יוקר המחיה: דעם דורשת להחזיר את הפיקוח על המחירים, לסבסד תחבורה ציבורית, ולהפעיל את הסכם תוספת היוקר שבוטל.

5. תעסוקה: דעם פועלת לאגד את העובדים הבלתי מאורגנים, להחיל הסכמים קיבוציים על כלל העובדים בענפי המשק השונים, ולבטל את תופעת עובדי הקבלן.

6. מהגרי עבודה ופליטים: דעם פועלת להפסיק את ייבוא העובדים הזרים בכבילה, ותומכת במתן מקלט מדיני לפליטים. דעם קוראת להסדרת נושא התעסוקה של מהגרי העבודה, פליטים ועובדים פלסטינים מהשטחים הכבושים, תוך אגודם והעסקתם על פי חוקי ההעסקה בישראל. דעם ומתנגדת לכליאה, גירוש ופגיעה לזכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים.

III אפליה מגדרית:

שוויון מלא בין המינים:

דעם פועלת לקידום נשים בכל תחומי החיים: פוליטיקה, כלכלה, תרבות וחברה. קידום מעמד האישה מצריך שירותים חברתיים מפותחים ויציאה מהעוני, שנשים מהוות את מרבית קורבנותיו. פעילות דעם מהוות כוח מניע ודומיננטי בהנהגת המפלגה, ועומדות בראש המאבק לשינוי חברתי ופוליטי.

1. נשים בעבודה: מען נאבקת למען שוויון הזדמנויות לאישה בעבודה, דורשת להגביר את אכיפת החקיקה בנושאי השוואת תנאי השכר בין נשים לגברים, ומניעת אפליה בגין הריון ולידה. דעם דורשת תמיכה ממשלתית ביום לימודים ארוך, סבסוד מעונות יום לנשים עובדות, הכרה בהוצאות טיפל בילדים לצורכי מס, וסיוע למשפחות חד הוריות. דעם מתנגדת להארכת גיל הפרישה לנשים.

2. דיני אישות וזכויות אדם: דעם דורשת להפריד באופן מוחלט בין הדת למדינה, ולספק שירותי נישואים, גירושים וקבורה אזרחיים, ולאפשר בחירה חופשית של בני/ות זוג.

3. אלימות נגד נשים: דעם דורשת להגביר את האכיפה והענישה של חקיקה הנוגעת לסחר בנשים, זנות, הטרדה מינית ותקיפה מינית.

IV איכות הסביבה:

דעם דורשת להפסיק את הפרטת המשאבים הציבוריים ואוצרות הטבע בארץ, ולמקסם את חלקו של הציבור בהם. דעם דורשת להשקיע משאבים בתחומי התשתיות, להרחיבה ולייעל את מערך התחבורה הציבורית בארץ. ולסגור את מרכזי הערים לרכב פרטי לטובת תנועה ציבורית אלטרנטיבית ונקייה. דעם תפעל להחזרת תאגידי המים לרשויות המקומיות.

V האוכלוסייה הערבית בישראל:

אזרחיה הערבים של מדינת ישראל, המהווים 20% מהאוכלוסייה, סובלים מאפליה ממוסדת מאז קום המדינה, החושפת את מגבלותיה של הדמוקרטיה הישראלית. העדר תשתיות כלכליות ואפליה בהקצאת משאבים, יצרו מציאות של עוני והרס חברתי קשה ביישובים הערבים. המנהיגות הערבית משתמשת באופי הפטריארכלי והשמרני של החברה הערבית, על מנת להדק את שליטתה בציבור הערבי. ההפרדה והחשדנות בין יהודים וערבים מהוות מכשול בפני התמודדות עם מדיניותה הקפיטליסטית של הממשלה. דעם מעמידה סדר יום אלטרנטיבי, שבמרכזו שינוי פנימי של החברה הערבית והפתחותה לשותפות עם גורמים חברתיים שמאליים ברחוב היהודי, יחד עם המאבק נגד הגזענות בחברה הישראלית, ובעד שוויון זכויות מלא ובלתי מותנה של האוכלוסייה הערבית.

1. תעסוקה: דעם מציבה את התעסוקה של האוכלוסייה הערבית, ובמיוחד תעסוקת נשים ערביות, כתביעה מרכזית וציר של פעולה ציבורית. דעם דורשת העדפה מתקנת לקליטת עובדים ערבים במוסדות הממשלה וחברות ציבוריות, תנאים מועדפים לבנייה ופיתוח של אזורי תעשיה בישובים ערבים, קידום קווי תחבורה ציבורית בין היישובים הערבים ובין מרכזי תעשייה ומסחר, והפסקת מדיניות יבוא מהגרי עבודה (ראה בפרק הכלכלי סעיף 6).

2. דיור ופיתוח: דעם דורשת להפסיק את הרס הבתים ביישובים הערבים, להרחיב את שטחי הבנייה והשיפוט של המועצות המקומיות הערביות, לבטל את כל החוקים והתקנות הגזעניים המונעים מערבים לגור בכל מקום בו יבחרו, ליזום בנייה ציבורית ברשויות הערביות, להכיר ביישובים הערבים "הבלתי מוכרים", ולשים קץ למדיניות נישול הערבים והרס הבתיהם בנגב.

3. חינוך ושירותים חברתיים: דעם תובעת את הפסקת האפליה הממוסדת מטעם המדינה כלפי הערבים בתחום ההקצאה של תקציבים לפיתוח, חינוך ושירותים חברתיים ותרבותיים; מינוי צוותים חינוכיים על פי יכולות ולא על פי מפתח משפחתי או שיקולים זרים; הקצאת עובדים סוציאליים ופסיכולוגים; הקצאת תקציבים לתשתיות וליום לימודים ארוך; דעם פועלת לערב את התושבים בנעשה בבתי הספר, לטפל בנושא האלימות, ולהשקיע בתלמידים במסגרות רשמיות והתנדבותיות.

4. שירות לאומי: דעם מתנגדת לשירות לאומי ולכל התניה במתן זכויות שוות לאוכלוסיה הערבית.

לנוסח המלא של המצע

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.