מרצים לאמנות התאגדו. ארגון העובדים מען חתם על הסכמים קיבוציים עם בתי הספר לאמנות מוסררה ותיאטרון חזותי

<img class="alignright" src="http://heb.daam.org.il/wp-content/uploads/2013/02/musrara.jpg" alt="" width="187" height="110" />באוקטובר 2012 חתם מען על הסכם קיבוצי עם בית הספר לתאטרון חזותי בירושלים, המעסיק כ- 25 מורים. <span style="font-size: 16px;">במקביל, התאגדו במען 180 מורי ועובדי הצוות הטכני של בית הספר מנשר לאמנות בתל אביב, ובחרו בועד. בחודשים האחרונים מתנהל מו"מ עם הנהלת מנשר.</span>

מימין, גסטון צבי איצקוביץ, יו"ר ועד העובדים בבית הספר מוסררה; אבי סבג, מנהל בית הספר; אסף אדיב מנכ"ל מען.

– ב- 13.2.13 חתם מען על הסכם קיבוצי שני עם הנהלת בית הספר לאמנות מוסררה, המעסיק כ-70 מורים, שנתים אחרי חתימת ההסכם הקיבוצי הראשון.

– באוקטובר 2012 חתם מען על הסכם קיבוצי ראשון עם בית הספר לתאטרון חזותי בירושלים, המעסיק כ- 25 מורים.

– במקביל, התאגדו במען 180 מורי ועובדי הצוות הטכני של  בית הספר מנשר לאמנות בתל אביב, ובחרו בועד. בחודשים האחרונים מתנהל מו"מ עם הנהלת מנשר.

עד לחתימת ההסכם בביה"ס לתאטרון חזותי הועסקו המורים כפרי-לנסרים, ופוטרו בסוף כל שנה, למרות שחלקם הועסקו כך למעלה מ-20 שנה. ההסכמים מבטיחים למורים יחסי עובד מעביד, והעסקה רצופה עם תנאים סוציאליים. כך היה גם לפני החתימה הראשונה עם ביה"ס מוסררה. ההסכמים נחתמו בשיתוף ועדי העובדים הנבחרים, המאוגדים במען.

יושב מימין גיא גוטמן, מנהל ביה"ס; סיגל נטף מההנהלה; שלושת חברי הועד – עמית דרורי, עידית סוסליק ומרסלו פילבסקי; מטעם מען – אסף אדיב ועו"ד איה ברטנשטיין.

על ההסכם עם בי"ס חזותי, אומר עמית דרורי, חבר ועד המורים: "זה הסכם היסטורי שקובע נורמות חדשות ביחסים בין המורים לבין בית הספר לראשונה ב- 25 שנות קיומו. חלק משמעותי מההסכם כרוך בהבנה שאנחנו אנשי מקצוע, ואנחנו זקוקים לבטחון וליחסים מסודרים כדי לתת מעצמנו את הכל, מבלי לאבד את חופש היצירה. אמן לא יכול להתמקד ביצירה ובלימוד כאשר הוא נתון במאבק השרדות, ויכול בשניה אחת למצוא את עצמו ברחוב. ההסכם הקיבוצי מבטא יחסים של בגרות בין המורים לבין בית הספר."

גסטון צבי איצקוביץ, יו"ר ועד העובדים, מסביר את חשיבות ההסכם השני שנחתם עם מוסררה: "ההסכם השני מעגן את יחסי עובד מעביד לאורך זמן, ומבטא את האמון המתמשך של ההנהלה בעובדים ושל העובדים בהנהלה, כאשר שני הצדדים מחויבים להצלחת בית הספר".

 

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.