סולידריות עם מאבק האסירים הפלסטינים

מפלגת דעם מצרפת את קולה לקריאה של העם הפלסטיני וכל בעלי המצפון בישראל ובעולם, התובעים את הפסקת המדיניות השרירותית של השלטונות הישראלים כלפי האסירים הפלסטינים ובראשם אלו שנמצאים בסכנת מוות […]

מפלגת דעם מצרפת את קולה לקריאה של העם הפלסטיני וכל בעלי המצפון בישראל ובעולם, התובעים את הפסקת המדיניות השרירותית של השלטונות הישראלים כלפי האסירים הפלסטינים ובראשם אלו שנמצאים בסכנת מוות – האסירים סאמר עיסאווי ואיימן שראוונה ששובתים רעב מזה למעלה מ-200 ימים. אנו דורשים את שחרורם המיידי.

דעם מגנה בתוקף את האמצעים האכזריים הננקטים נגד האסירים הפלסטינים, ובראש ובראשונה כלפי העצורים המנהליים שנמקים בכלא במשך תקופות ארוכות מבלי שמוצגת בפניהם מהי האשמה בגינה נעצרו ובלי שיוגש נגדם כתב אישום כלל.

במרכז מאבק האסירים עומדים 14 אסירים מירושלים המזרחית והגדה המערבית אשר נעצרו על ידי כוחות הביטחון הישראלים תוך שימוש בצו צבאי חדש מס' 1677. צו זה תוקן בסתר בשנת 2011 בעת הדיונים על עסקת החלפת השבויים – עסקת שליט – בה שוחררו למעלה מאלף אסירים פלסטינים, ביניהם סאמר עיסאווי. הצו מתיר לכוחות הביטחון הישראלים לעצור כל אסיר משוחרר בכל אמתלה, שולית או חסרת חשיבות ככל שתהיה, ובעצם ללא כל הסבר, וכך להחזירו לכלא עד שישלים את תקופת מאסרו המקורית. כל זאת בלי שיש לאסיר זכות לקבל מידע על ההאשמה המופנית כלפיו.

הצו משקף גישה נקמנית כלפי הפלסטינים המסרבת לבצע כל ויתור גם כאשר היא נאלצת לשחרר אסירים כדי להשיג את שחרור החייל החטוף גלעד שליט. כתוצאה מהשימוש השרירותי בצו, מוצא עצמו היום סאמר עיסאווי בכלא ל- 20 שנים נוספות, כל זאת בגלל שנסע לשכונת אלראם בניגוד להוראות השחרור. זהו מצב אבסורדי שמנוגד לעקרונות הצדק.

החשש האמיתי לחייהם של סאמר ואיימן מעלה שאלה גדולה יותר והיא שאלת האסירים הביטחונים הפלסטינים שממשיכים לסבול כל עוד ממשיכה הממשלה הישראלית לדבוק במדיניות המלחמות והכיבוש ומסרבת להתקדם לקראת סיום הסכסוך.

דעם מזהירה מכך שמדיניות הדיכוי כלפי האסירים תביא להתנגשות, וקוראת לשחרר לאלתר את סאמר עיסאווי ואיימן שראוונה, לכבד את זכויות האסירים בהתאם להוראות אמנת ג'נבה, להפסיק את השימוש במעצרים מנהליים, ולבטל את צו 1677 השרירותי.

הדיכוי והאלימות לא יוכלו לעצור עם שנחוש בדעתו להשיג את זכותו הטבעית לחרות ועצמאות.

דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

אודות דעם כלכלה ירוקה - מדינה אחת

מפלגת דעם מציעה את הגרין ניו דיל ישראלי-פלסטיני כתשובה המתאימה הן למשבר הפוליטי והכלכלי שישראל עוברת, והן ליצירת בסיס לבניית שותפות ישראלית-פלסטינית אמתית. זוהי התכנית שבאמצעותה ניתן לסיים את הסכסוך בין העמים, ולהביא לביטול משטר האפרטהייד אשר ישראל כופה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. זאת התכנית שבכוחה להחליף את הכיבוש בשותפות על בסיס של צדק אזרחי, שיעניק זכויות אזרחיות מלאות לפלסטינים כמו לישראלים במסגרת מדינה משותפת. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי. המאבק לעצירת משבר האקלים והצלת העולם מכיליון, אינם משימה "ציונית" או "פלסטינית", אלא משימה כלל אנושית. כמו שאי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בארה"ב במנותק מטיפול בגזענות נגד השחורים; כך אי אפשר ליישם מדיניות ירוקה בישראל במנותק מחיסול משטר האפרטהייד כלפי הפלסטינים, והאפליה הגזענית נגד האזרחים הערבים בישראל. הצטרפו היום למאבק במשבר האקלים ולמען חברה צודקת ושוויונית.