השאלה הפלסטינית והאלטרנטיבה הסוציאליסטית

משתמט מהגדרת המשימות האמיתיות שיכולות להציל את העם הפלסטיני ממלכודת אוסלו. מוסדות אש"ף שותקו מזמן, וכל תפקידם להתכנס מפעם לפעם כאשר הרשות זקוקה לחיפוי רחב לעסקותיה עם ישראל.

אש"ף איבד את אופיו הלוחם לאחר שוויתר על עקרונותיו הלאומיים. הדבר התבטא במעבר של חלק גדול מהפעילים אל התנועות האסלאמיות אשר לא השתייכו לאש"ף. הרוב המכריע של העם מסתכל על אש"ף כמקור לשחיתות ולפרוטקציה. אש"ף מוצג כמסגרת שאינה מכבדת את עצמה ואת הפרוגרמה שלה, במיוחד לאחר ביטול האמנה הפלסטינית בהוראה ובפיקוח ישראלי. לאחר שהבורגנות הפלסטינית עברה מעמדה של התנגשות עם ישראל לשיתוף פעולה אתה, הפכה הסיסמא של "אחדות לאומית" בין כל מעמדות החברה, כולל הבורגנות, למלכודת מסוכנת.

העובדה שאש"ף נעלם מזירת המאבק אינה מורידה מחשיבות הנסיון המהפכני העשיר שהוא הנחיל. אין אפשרות לבנות אלטרנטיבה מהפכנית לקו של אוסלו ולרשות הפלסטינית המייצגת אותו בלי להסיק את הלקחים מהנסיון העשיר שעבר העם הפלסטיני ומעמד הפועלים שלו. המאבק המזוין מחד, והפעולה העממית אשר הגיעה לשיאה באינתיפאדה, מהווים שיעור מהפכני ללוחמים בעולם כולו. הם ההוכחה לעצמת האנרגיות המהפכניות הקיימות בקרב המוני הפועלים, ולמידת נכונותם להיאבק.

המשימה העיקרית המוטלת על כתפי המפלגה המהפכנית היא השמירה על מורשת המאבק הפלסטיני, והנחלתו לדורות הבאים, שיהיו מוכנים להאבק במצב המשפיל שכפה הסכם אוסלו. אחת הדרכים לשמור את המורשת העשירה בלקחים היא הבהרת הקו המפריד בין הרשות הפלסטינית לבין המהפכה. מה שעושה הרשות הוא הצטרפות מלאה למחנה המנוגד למהפכה, ודיכוי כל מי שקורא תגר על המשטר המנצל והמושחת שהיא כופה על עמה.

העימות עם הכיבוש עובר דרך העימות עם הרשות הפלסטינית

אי אפשר לטהר את הרשות משיתוף הפעולה שלה עם הכיבוש על ידי הנפנוף המתמיד בסיסמת "ההתנגדות לכיבוש ולהתנחלויות". ההתנגדות האמיתית לכיבוש מחייבת עימות גם עם הרשות, אשר מהווה את אבן הנגף העיקרית בדרכו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית. כל עוד נשארת היזמה בידי אנשי הרשות, יהיה העימות עם הכיבוש ריק מתוכן ומוגבל. עימות כזה אינו מהווה איום של ממש על הכיבוש או על שותפיו הפלסטינים. מטרתו הבלעדית היא שחרור זעם המתפרץ כל פעם מחדש בעקבות הפקעת אדמות או השתוללות של מתנחלים.

בניית האלטרנטיבה הפוליטית לרשות נשענת על ההמונים אשר נפגעו ישירות מהסכם אוסלו ומפעולות הרשות. מלבד הגרעין הקטן של מקורבי הרשות, המורכב מסוחרים אמידים פקידי הרשות קבלנים ומפקדי זרועות הבטחון, העם הפלסטיני ובראשו מעמד הפועלים חשוף להשפלה יום יומית של הכיבוש, סובל מאבטלה, וחי מתחת לקו העוני חסר זכויות אזרחיות ודמוקרטיות. הפליטים בפזורות, אשר הסכם אוסלו שולל את זכותם לשוב למולדתם, מהווים בסיס מוצק לתהליך הבנייה של אלטרנטיבה מהפכנית.

השגת מטרה זו תלויה בהתפתחות אלטרנטיבות מהפכניות בעולם הערבי. מעמד הפועלים הפלסטיני, שמיצה את כוחו במאבק ארוך ומתיש נגד הכיבוש, איבד את מקומו כחלוץ המאבק המהפכני בעולם הערבי. צמיחת תנועה המונית שתתקומם נגד המשטרים הערבים, תשפיע על הפלסטינים החיים תחת הרשות, ועל מחנות הפליטים בירדן לבנון וסוריה. שינוי כזה הכרחי משום שהרשות הפלסטינית, הנשענת על השיטה הקפיטליסטית, 

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

אודות דעם מפלגת פועלים

דעם מפלגת פועלים מעמידה בפני הציבור פרוגרמה כוללת לשנוי מהפכני של החברה בישראל, המבוססת על שלשה עקרונות בסיסיים – שלום, שוויון וצדק חברתי. דעם מאמינה כי העקרונות האלו אינם יכולים להתממש תחת המשטר הקפיטליסטי הגלובלי, והגשמתם היא חלק מהמאבק למען כינון חברה סוציאליסטית, המקדשת את רווחת האדם ולא את הרווח.